Februari 2017 formulerade nyvalda styrelsen nedanstående verksamhetsidé:


IS Halmia skall vara en förening med framåtanda och tydliga mål
som fokuserar på utveckling samt värnar om barn och ungdomar.

IS Halmia, 2017 och i framtiden