I bifogade fil hittar du föreningens stadgar, senast ändrade efter årsmötesbeslut 11/2 2010. I stadgarna finns bestämmelser bland annat om föreningens syfte och organisation samt regler för medlemskap.