IS Halmias organisation leds av en styrelse som valts av medlemmarna på årsmötet 26/2-2019.
Styrelsen leder och fördelar arbetet efter de riktlinjer som föreningens stadgar utgör.
Här ser du hur vi är organiserade.

 

Styrelse

 • Ordförande: Leif Bengtsson (leif.bengtsson@halmia.se, 073-3828841)
 • Vice ordförande: Magnus Backe (magnus.backe@distance.se, 070-8946452)
 • Ledamot ungdom: Nikola Trubarac (nikola.trubarac@halmstad.se)
 • Ledamot medlem: Wictoria Pålsson (wictoria.palsson@halmstad.se)
 • Ledamot senior (dam&herr): Nils Bäckström (nils.backstrom@bjurfors.se), Stefan Lemon (stefan.lemon@regionhalland.se)
 • Ledamot marknad: Magnus Backe
 • Ledamot: Anders Nelson (anders.nelson@hh.se)
 • Adjungerad: Leif Jönsson (Klubbchef - leif.jonsson@halmia.se)

Fotboll (sportsligt, dam-herr-akademi-ungdom)

 • Leif Jönsson (070-6464457) 
Medlemssektionen
 • Wictoria Pålsson 
Marknadssektion
 • Magnus Backe (070-8946452)
Ekonomi
 • Leif Bengtsson & Magnus Backe (kontaktuppgifter ovan)

Valberedning

 • Ledamot: Thomas Robarth (ordförande, 073-4246986)
 • Ledamot: Heinz Martini
 • Ledamot: Sven Estwall
Kansli
 • Leif Jönsson - Klubbchef (deltid)