Halmiaringens styrelse 2013 Halmiaringens styrelse 2013

Halmiaringens årsmöte hölls tisdagen den 20 november 2012 på Halmianen och konstituerande möte den 3 december då styrelsen fick följande utseende:

 

President: Bengt Brattlöv

Vice President: Gerd Olsson

Kassör: Richard Kompass

Sekreterare: Per Johansson

Vice Sekreterare: Monica Engström-Nilsson

Klubbmästare: Curt Carlsson

Ledamot: Kenneth Lundahl, Carl-Gustav Winberg samt Bo Tagestam