Vill du dela med dig av Halmia-bilder?

Foto: Anders Nilsson Foto: Anders Nilsson

Vi har nu lagt upp in ”Inkorg” för bilder som man vill dela med sig av till Halmia. Ni når den på nedanstående länk. SPRID GÄRNA denna till alla som ni tror har bilder att dela med sig av!
 
Det vi kommer att kräva för de som vill använda bilderna är:
 

”Bilderna får användas i samband med IS Halmia's verksamhet och i (positiva) artiklar om IS Halmia. Övrig användning
ska godkännas av undertecknad eller IS Halmia's kansli före användning. Dock skall alltid, utan undantag,
källan/fotografen anges vid användning. Frågor ställs till: Anders Nilsson, 0708-174731, anders@halmia.se”
 
Innan ni laddar upp så kolla:
 
1. Kontrollera var bilden kommer ifrån.
2. Kontroller med den som har tagit/äger bilden om det är ok att använda den i det sammanhang som vi tänker använda den.
3. OM båda punkterna ovan är ok kan bilden användas. Se gärna till att ha godkännandet som ett mail, SMS eller liknande. Spara detta.
4. Källan till bilden MÅSTE anges om inget annat sägs. Kontrollera om fotografens namn ska vara med, om något företag ska nämnas etc.
5. I och med att bilderna laddas upp ges tillstånd för användning i IS Halmia's verksamhet enligt ovan.
 
När ni laddar upp:
 
Bildtexten blir detsamma som filnamnet så för att få det enhetligt så följ helst nedanstående namngivning av filerna:
 
Namnge bilderna enligt: <År> - <Evt lag> - <Aktivitet> - Foto <namn och evt plats för fotograferingen>
 
Exempel:          2016 - IS Halmia Dam Halmia - Stattena - 516 - Foto Digitalfoto - Roger Bengtsson.jpg
 
Har ni inget krav på att detta ska vara med så kan filnamnet vara ”vad som helst”.
 
Länken:
 
https://rosentorp.smugmug.com/upload/2982xr/wVSF5e6pHhDpHcV9
 
Använda uppladdade bilder?
 
Kontakta Anders på anders@halmia.se för mer information.
 
/Anders