Tabeller dam från -70 talet och framåt

Här kan du läsa alla tabeller från starten 1970 och framåt. De flesta uppgifterna kommer från Lars-Gunnar Blom samt från föreningens arkiv. Finns det ytterligare uppgifter du vill komplettera med eller om det finns uppgifter som saknas så får du gärna kontakta vårt kansli.