IS Halmias reselotteri är en återkommande succé bland inte minst företagare.

Varje jul och nyår är det dragning i Halmias reselotteri.

Totalt vinstvärde på båda dragningsdagarna är 200 000 kr.

Dragningslista 24/12-2018
Vinst nr 1..........1523
Vinst nr 2..........1401
Vinst nr 3..........1594
Vinst nr 4..........  899
Vinst nr 5..........1625
Vinst nr 6..........  734
Vinst nr 7..........  594
Vinst nr 8..........  784
Vinst nr 9..........1391
Vinst nr 10........1682
Vinst nr 11........1540
Vinst nr 12........  694
Vinst nr 13......... 322
Vinst nr 14......... 604
 

Dragningslista 30/12-2018
Vinst nr 1..........  175
Vinst nr 2..........  336
Vinst nr 3..........1039
Vinst nr 4..........  534
Vinst nr 5..........1128
Vinst nr 6..........  798
Vinst nr 7..........1054
Vinst nr 8..........  580
Vinst nr 9..........1170
Vinst nr 10........  487
Vinst nr 11........  444
Vinst nr 12........1186
Vinst nr 13......... 391
Vinst nr 14......... 244