IS Halmias V75-bolag är igång igen och här kommer vi att publicera raderna.
 

 • V75-bolaget 25/11-2017
 Avd1. 10
Avd2.  1,4,5,6,10,12,13,14,15.
Avd3   1,2,5,7,8,9,
Avd4.  Alla
Avd5.  1,2,5,7,9,10,11
Avd6.  3
Avd7.  2
 
4158 Rader
 • V75-bolaget 28/10-2017 (två kuponger)
Kupong 1
Avd1 1,3,5,6,8,11,12,13,15
Avd2 3
Avd3 8
Avd4 Alla
Avd5 1,2,3,4,5
Avd6 9
Avd7 2,3,6,7,8,9
 
Kupong 2
Avd1 1,3,5,6,8,11,12,13,15
Avd2 3
Avd3 8
Avd4 Alla
Avd5 6,7,8,9,10
Avd6 9
Avd7 2,3,5,7,8,9
 
Systemet är på 8100 rader.
 
 • V75-bolaget 14/10-2017
Avd1 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11
Avd2  7
Avd3  1,2,3,5,6,7,11
Avd4  Alla
Avd5  2,3,4,5,9,10,11,12
Avd6  1
Avd7  2
 
6160 Rader
 • V75-bolaget 30/9-2017
Avd 1. 2,3,4,5,6,8,9,11.
Avd 2. 1.
Avd 3..2
Avd 4.1,2,3,4,5 9.
Avd 5. Alla
Avd 6. 1,3,6,7,10,11,12.
Avd 7. 10
 
4032 rader
 • V75-bolaget 26/8-2017
 1. Alla
 2. 4
 3. 5,7,9
 4. Alla
 5. 1,2,3,5,7,9,11
 6.  8
 7. 4
4320 rader
 
 • V75-bolaget 22/7-2017
 1. 2
 2. 1,2,3,4,8,11
 3. 4
 4. 2,6 8
 5. 2,3,6,7,8,10
 6. 1,2,4,7,8,9,10,11
 7. 2,4
 
 • V75-bolaget 8/7-2017, system 1
 1. 10
 2. 3
 3. 1,2,3,4,5,6
 4. Alla
 5. 1,2,3
 6. 1,2,4,6,7,8,10,12
 7. 5
2160 rader
 • V75-bolaget 8/7-2017, system 2
 1. 5,7,10
 2. 3
 3. 1.2.3,4,5,6
 4. 6
 5. 1,2,3,9,10
 6. 6
 7. 1,3,4,5,10
450 rader  
 • V75-bolaget 29/4-2017
 1. 1, 2, 3, 5, 9, 12.
 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10.
 3. 3.
 4. 1, 2, 5, 6.
 5. 3
 6. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10.
 7. 4, 5, 6.
4032 rader.
 • V75-bolaget 1/4-2017
 1. 8
 2. 2
 3. 5
 4. 1,3,4,5,6,7,10,12,13,15
 5. 3,4,6,9,11
 6. 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12
 7. 1,3,4,5,6,7,9,10
 
 • V75-bolaget 4/3-2017
 1. 2
 2. 2,4,5,6,7,9,10,12,15
 3. 3
 4. 1,2,6,10,14,15
 5. 1,3,4,7
 6. 1,2,3,4,5,6,9,10,12
 7. 2,9
3888 rader
 • V75-bolaget 18/2-2017
 1. 1,2,4,5,6,7,8,10,11
 2. 1,3,4,7,9,10,11,12,13,15
 3. 3,4,5,6,10,11,12,14,15
 4. 7
 5. 1,3,8,9,11
 6. 7
 7. 1
4050 rader
 
 • V75-bolaget 28/1-2017
 1. 7
 2. 2,4,6,8,9,11,13,14
 3. 1,2,5,7,10
 4. 1,3,4,6,9,10,11,13,15
 5. Alla
 6. 7
 7. 4
3960 rader
 
 • V75-bolaget 17/12-2016
 1. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
 2. 1,2,4,5,6
 3. 2
 4. 7
 5. Alla
 6. 8
 7. 1,2,4,5,7,8,9,11
 
 • V75-bolaget 26/11-2016
 1. 2,3,15
 2. 2,3,4,5,6,7,9,10
 3. 1,3,8
 4. 1,3,5,7,9,12
 5. 1,2,3,5,6,7,8
 6. 1
 7. 3
3024 rader
 
 • V75-bolaget 29/10-2016
 1. 8
 2. 5
 3. 1,3,6,11,12,13,14,15.
 4. 2,3,4,5,8,9,10.
 5. 1
 6. 1,2,4,5,6,7,9,10,12.
 7. 2,4,5,6,9,10,12.
3528 rader
 
 • V75-bolaget 24/9-2016
 1. 1
 2. Alla
 3. Alla
 4. 1,4,5,8,9,10
 5. 5
 6. 1,5,6,7,9
 7. 7
 
 • V75-bolaget 13/8-2016
 1. 2,3,5
 2. 2,6,8
 3. 2,5,7,10,11
 4. Alla
 5. 6
 6. 1,3,5,6,9,11
 7. 8
 
 • V75-bolaget 23/7-2016
 1. 14
 2. 3,5,6,10,11
 3. 9
 4. 1,4,5,6,7,8,11
 5. Alla
 6. 4,6,11
 7. 2,3,4
4785 rader
 
 • V75-bolaget 26/6-2016
 1. 1,2,5,6,7,8
 2. 8
 3. 3
 4. Alla
 5. 3,4,5,6,7,9,10,11
 6. 1,2,4,5,9,10
 7. 5
 
 • V75-bolaget 28/5-2016
 1. 2,3,5
 2. 2
 3. 1,2,4,5,6,9,10,11
 4. 1,2,4,11
 5. 6,7
 6. 1,2,3,4,5,6,7,9,11
 7. 14
 
 • V75-bolaget 14/5-2016
 1. 1,2,3,5,8,9,10,11
 2. 3,4,5,6,11,12
 3. 2
 4. ALLA
 5. 1,2,3,4,5,6,9
 6. 2
 7. 4
4032 rader
 • V75-bolaget 30/4-2016
 1. 2, reserv 4
 2. 2,3,4,5,7,9,10,12
 3. 1,5,6,9,11,12,13,14,15
 4. ALLA
 5. 4, reserv 2
 6. 1,2,3,5,6,9
 7. 6, reserv 10
4620 rader
 
 • V75-bolaget 25/3-2016
 1. 10
 2. 12
 3. 4,7,10,12,13,15
 4. Alla!
 5. 2,5,6,9,10,11,14,15 (ingen reserv för strukna häst #6!)
 6. 1,2,3,5,11,14,15
 7. 3
 
 • V75-bolaget 27/2-2016
 1. 1,2,3,5,6,9,11,12
 2. 1,2,5,7,11,13,14
 3. 3
 4. 1,2,3,5,7,8,10,13
 5. 4
 6. 10
 7. 1,2,3,4,5,6,7,9,12
4032 rader
 
 • V75-bolaget 23/1-2016
 1. 1,2,5,7,9,11
 2. 15
 3. 1,2,3,5,6,9
 4. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14
 5. 1 (Reserv 5)
 6. 1,2,4,6,7,9,10
 7. 1
3276 rader
 
 • V75-bolaget 29/12-2015
 1. 3,4,5,6,8
 2. Alla 12
 3. 6
 4. 1,2,3,5,6,9,10,12,13,14,15
 5. 3
 6. 3,4,5,6,9,10,11
 7. 10
4620 rader

*obs* 
Detta är sista spelomgången för 2015.
Dem som vill vara med fortsättningsvis ombeds att sätta in 500 kr på följande bannkonto senast 15 januari. Clear 6748 kontonummer 896644138, skriv avsändare!
*obs*
 
 • V75-bolaget 28/11-2015
 1. 1
 2. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
 3. 1,2,3,4,5,7,10.
 4. 8.
 5. 2.
 6. 1,2,4,5,6,7,8,9,10.
 7. 2,5,10
Lyyyyyycka till!
 • V75-bolaget omgång 9, 24/10-2015
 1. 6
 2. 1, 4, 5, 6, 7, 8
 3. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15
 4. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
 5. 4
 6. 4
 7. 3, 5, 7, 10, 12
4200 rader
 • V75-bolaget omgång 8, 26/9-2015
 1. 1, 3 ,4, 9
 2. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12
 3. 3
 4. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15
 5. 1
 6. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
 7. 2
4000 rader
 • V75-bolaget omgång 7, 19/9-2015
 1. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15
 2. 6, reserv 9
 3. 1
 4. 5
 5. 3, 4, 7, 8, 10
 6. Alla 12
 7. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11
4200 rader
 • V75-bolaget omgång 6, 15/8-2015
 1. Alla
 2. 1
 3. 2
 4. Alla
 5. Alla
 6. 9
 7. 1,2,3,5,8
3840 rader
 • V75-bolaget omgång 5, 4/7-2015
 1. 10
 2. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12
 3. 1,2,3,4,6,7,9
 4. 1
 5. 2,3,4,7,8,9,11,12,13
 6. 1,2,4,5,7,9,11
 7. 8
4851 rader.

*OBS* 
vinner vi inget idag så vänligen betala 500 kr för resten av året på följande bankkoto
clear 6748
896644138
skriv avsändare!
*OBS*
 • V75-bolaget omgång 4, 21/6-2015
 1. 1,2,6,7,8,9,10
 2. 1,2,3,4,5,6,9,10
 3. 8,9
 4. 6
 5. 6
 6. 5,6,9
 7. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
4032 rader.
 • V75-bolaget omgång 3, 30/5-2015
 1. ​2,4,5,8,10,11
 2. 4
 3. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
 4. 1,2,3,4,7,8
 5. 2,3,5,9,10,11,12,13,14,15
 6. 4
 7. 13
4320 rader.
 • V75-bolaget omgång 2, 25/4-2015
 1. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,12
 2. 3
 3. 1,3,4,5,6,11
 4. 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12
 5. 3
 6. 2
 7. 2,8,9,10,11,12,13,15
5280 rader.
 • V75-bolaget omgång 1, 28/3-2015
1.   8
2.   1,3,5,6,8,9
3.   11
4.   1,3,4,6,10,11
5.   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15
6.   2,4,6,9,10,12
7.   4

// Christoffer Andréasson