IS Halmias V75-bolag är igång igen och här kommer vi att publicera raderna.

 • V75-bolaget 3/3 - 2018
Avd 1. Alla
Avd 2. 3
Avd 3. 1
Avd 4  Alla
Avd 5. 3,4,5,7,8,11.
Avd 6. 4,9,10.
Avd 7. 7
 
3780 Rader.
 • V75-bolaget 27/1-2018
Avd1  1,3,6,9
Avd2  Alla 
Avd3  3
Avd4  3
Avd5  Alla
Avd6  1.2.5
Avd7  2,9

4322 rader
 • V75-bolaget 30/12-2017
Avd1. 12
Avd2  Alla
Avd3  Alla
Avd4  2, 6, 7, 10, 11, 13, 14.
Avd5  1, 2, 3, 4, 6, 9.
Avd6  4.
Avd7  10.
 
4536 rader Gott Nytt År önskar Lasse och Uffe.
 • V75-bolaget 25/11-2017
 Avd1. 10
Avd2.  1,4,5,6,10,12,13,14,15.
Avd3   1,2,5,7,8,9,
Avd4.  Alla
Avd5.  1,2,5,7,9,10,11
Avd6.  3
Avd7.  2
 
4158 Rader
 • V75-bolaget 28/10-2017 (två kuponger)
Kupong 1
Avd1 1,3,5,6,8,11,12,13,15
Avd2 3
Avd3 8
Avd4 Alla
Avd5 1,2,3,4,5
Avd6 9
Avd7 2,3,6,7,8,9
 
Kupong 2
Avd1 1,3,5,6,8,11,12,13,15
Avd2 3
Avd3 8
Avd4 Alla
Avd5 6,7,8,9,10
Avd6 9
Avd7 2,3,5,7,8,9
 
Systemet är på 8100 rader.
 
 • V75-bolaget 14/10-2017
Avd1 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11
Avd2  7
Avd3  1,2,3,5,6,7,11
Avd4  Alla
Avd5  2,3,4,5,9,10,11,12
Avd6  1
Avd7  2
 
6160 Rader
 • V75-bolaget 30/9-2017
Avd 1. 2,3,4,5,6,8,9,11.
Avd 2. 1.
Avd 3..2
Avd 4.1,2,3,4,5 9.
Avd 5. Alla
Avd 6. 1,3,6,7,10,11,12.
Avd 7. 10
 
4032 rader
 • V75-bolaget 26/8-2017
 1. Alla
 2. 4
 3. 5,7,9
 4. Alla
 5. 1,2,3,5,7,9,11
 6.  8
 7. 4
4320 rader
 
 • V75-bolaget 22/7-2017
 1. 2
 2. 1,2,3,4,8,11
 3. 4
 4. 2,6 8
 5. 2,3,6,7,8,10
 6. 1,2,4,7,8,9,10,11
 7. 2,4
 
 • V75-bolaget 8/7-2017, system 1
 1. 10
 2. 3
 3. 1,2,3,4,5,6
 4. Alla
 5. 1,2,3
 6. 1,2,4,6,7,8,10,12
 7. 5
2160 rader
 • V75-bolaget 8/7-2017, system 2
 1. 5,7,10
 2. 3
 3. 1.2.3,4,5,6
 4. 6
 5. 1,2,3,9,10
 6. 6
 7. 1,3,4,5,10
450 rader  
 • V75-bolaget 29/4-2017
 1. 1, 2, 3, 5, 9, 12.
 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10.
 3. 3.
 4. 1, 2, 5, 6.
 5. 3
 6. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10.
 7. 4, 5, 6.
4032 rader.
 • V75-bolaget 1/4-2017
 1. 8
 2. 2
 3. 5
 4. 1,3,4,5,6,7,10,12,13,15
 5. 3,4,6,9,11
 6. 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12
 7. 1,3,4,5,6,7,9,10
 
 • V75-bolaget 4/3-2017
 1. 2
 2. 2,4,5,6,7,9,10,12,15
 3. 3
 4. 1,2,6,10,14,15
 5. 1,3,4,7
 6. 1,2,3,4,5,6,9,10,12
 7. 2,9
3888 rader
 • V75-bolaget 18/2-2017
 1. 1,2,4,5,6,7,8,10,11
 2. 1,3,4,7,9,10,11,12,13,15
 3. 3,4,5,6,10,11,12,14,15
 4. 7
 5. 1,3,8,9,11
 6. 7
 7. 1
4050 rader
 
 • V75-bolaget 28/1-2017
 1. 7
 2. 2,4,6,8,9,11,13,14
 3. 1,2,5,7,10
 4. 1,3,4,6,9,10,11,13,15
 5. Alla
 6. 7
 7. 4
3960 rader
 
 • V75-bolaget 17/12-2016
 1. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
 2. 1,2,4,5,6
 3. 2
 4. 7
 5. Alla
 6. 8
 7. 1,2,4,5,7,8,9,11
 
 • V75-bolaget 26/11-2016
 1. 2,3,15
 2. 2,3,4,5,6,7,9,10
 3. 1,3,8
 4. 1,3,5,7,9,12
 5. 1,2,3,5,6,7,8
 6. 1
 7. 3
3024 rader
 
 • V75-bolaget 29/10-2016
 1. 8
 2. 5
 3. 1,3,6,11,12,13,14,15.
 4. 2,3,4,5,8,9,10.
 5. 1
 6. 1,2,4,5,6,7,9,10,12.
 7. 2,4,5,6,9,10,12.
3528 rader
 
 • V75-bolaget 24/9-2016
 1. 1
 2. Alla
 3. Alla
 4. 1,4,5,8,9,10
 5. 5
 6. 1,5,6,7,9
 7. 7
 
 • V75-bolaget 13/8-2016
 1. 2,3,5
 2. 2,6,8
 3. 2,5,7,10,11
 4. Alla
 5. 6
 6. 1,3,5,6,9,11
 7. 8
 
 • V75-bolaget 23/7-2016
 1. 14
 2. 3,5,6,10,11
 3. 9
 4. 1,4,5,6,7,8,11
 5. Alla
 6. 4,6,11
 7. 2,3,4
4785 rader
 
 • V75-bolaget 26/6-2016
 1. 1,2,5,6,7,8
 2. 8
 3. 3
 4. Alla
 5. 3,4,5,6,7,9,10,11
 6. 1,2,4,5,9,10
 7. 5
 
 • V75-bolaget 28/5-2016
 1. 2,3,5
 2. 2
 3. 1,2,4,5,6,9,10,11
 4. 1,2,4,11
 5. 6,7
 6. 1,2,3,4,5,6,7,9,11
 7. 14
 
 • V75-bolaget 14/5-2016
 1. 1,2,3,5,8,9,10,11
 2. 3,4,5,6,11,12
 3. 2
 4. ALLA
 5. 1,2,3,4,5,6,9
 6. 2
 7. 4
4032 rader
 • V75-bolaget 30/4-2016
 1. 2, reserv 4
 2. 2,3,4,5,7,9,10,12
 3. 1,5,6,9,11,12,13,14,15
 4. ALLA
 5. 4, reserv 2
 6. 1,2,3,5,6,9
 7. 6, reserv 10
4620 rader
 
 • V75-bolaget 25/3-2016
 1. 10
 2. 12
 3. 4,7,10,12,13,15
 4. Alla!
 5. 2,5,6,9,10,11,14,15 (ingen reserv för strukna häst #6!)
 6. 1,2,3,5,11,14,15
 7. 3
 
 • V75-bolaget 27/2-2016
 1. 1,2,3,5,6,9,11,12
 2. 1,2,5,7,11,13,14
 3. 3
 4. 1,2,3,5,7,8,10,13
 5. 4
 6. 10
 7. 1,2,3,4,5,6,7,9,12
4032 rader
 
 • V75-bolaget 23/1-2016
 1. 1,2,5,7,9,11
 2. 15
 3. 1,2,3,5,6,9
 4. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14
 5. 1 (Reserv 5)
 6. 1,2,4,6,7,9,10
 7. 1
3276 rader
 
 • V75-bolaget 29/12-2015
 1. 3,4,5,6,8
 2. Alla 12
 3. 6
 4. 1,2,3,5,6,9,10,12,13,14,15
 5. 3
 6. 3,4,5,6,9,10,11
 7. 10
4620 rader

*obs* 
Detta är sista spelomgången för 2015.
Dem som vill vara med fortsättningsvis ombeds att sätta in 500 kr på följande bannkonto senast 15 januari. Clear 6748 kontonummer 896644138, skriv avsändare!
*obs*
 
 • V75-bolaget 28/11-2015
 1. 1
 2. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
 3. 1,2,3,4,5,7,10.
 4. 8.
 5. 2.
 6. 1,2,4,5,6,7,8,9,10.
 7. 2,5,10
Lyyyyyycka till!
 • V75-bolaget omgång 9, 24/10-2015
 1. 6
 2. 1, 4, 5, 6, 7, 8
 3. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15
 4. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
 5. 4
 6. 4
 7. 3, 5, 7, 10, 12
4200 rader
 • V75-bolaget omgång 8, 26/9-2015
 1. 1, 3 ,4, 9
 2. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12
 3. 3
 4. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15
 5. 1
 6. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
 7. 2
4000 rader
 • V75-bolaget omgång 7, 19/9-2015
 1. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15
 2. 6, reserv 9
 3. 1
 4. 5
 5. 3, 4, 7, 8, 10
 6. Alla 12
 7. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11
4200 rader
 • V75-bolaget omgång 6, 15/8-2015
 1. Alla
 2. 1
 3. 2
 4. Alla
 5. Alla
 6. 9
 7. 1,2,3,5,8
3840 rader
 • V75-bolaget omgång 5, 4/7-2015
 1. 10
 2. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12
 3. 1,2,3,4,6,7,9
 4. 1
 5. 2,3,4,7,8,9,11,12,13
 6. 1,2,4,5,7,9,11
 7. 8
4851 rader.

*OBS* 
vinner vi inget idag så vänligen betala 500 kr för resten av året på följande bankkoto
clear 6748
896644138
skriv avsändare!
*OBS*
 • V75-bolaget omgång 4, 21/6-2015
 1. 1,2,6,7,8,9,10
 2. 1,2,3,4,5,6,9,10
 3. 8,9
 4. 6
 5. 6
 6. 5,6,9
 7. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
4032 rader.
 • V75-bolaget omgång 3, 30/5-2015
 1. ​2,4,5,8,10,11
 2. 4
 3. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
 4. 1,2,3,4,7,8
 5. 2,3,5,9,10,11,12,13,14,15
 6. 4
 7. 13
4320 rader.
 • V75-bolaget omgång 2, 25/4-2015
 1. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,12
 2. 3
 3. 1,3,4,5,6,11
 4. 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12
 5. 3
 6. 2
 7. 2,8,9,10,11,12,13,15
5280 rader.
 • V75-bolaget omgång 1, 28/3-2015
1.   8
2.   1,3,5,6,8,9
3.   11
4.   1,3,4,6,10,11
5.   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15
6.   2,4,6,9,10,12
7.   4

// Christoffer Andréasson