IS Halmias årsmöte 25/2

Välkomna till digitalt årsmöte för IS Halmia torsdag 25 februari kl. 18.00 

Vi kommer, på grund av de restriktioner vi har i samhället i nuläget, att genomföra årsmötet digitalt. Mötet genomförs i Microsoft Teams som går att ladda ner gratis till en digital enhet (dator, mobil, surfplatta). Medlemmar loggar in på mötet genom att klicka här: Click here to join the meeting 

De ärenden som kräver röstning bland medlemmarna sker genom en app som heter Mentimeter som också kan laddas ner till en mobil eller surfplatta. Om man inte vill ladda ner appen så kan man gå in på menti.com. Under mötets gång kommer ni att få en kod som ni skriver in för att kunna rösta genom Mentimeter. 

Handlingarna till mötet kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på www.halmia.se inom kort. 

VARMT VÄLKOMNA! 

/Styrelsen 

Valberedningens förslag

Dagordning årsmöte 2021

Årsberättelse IS Halmia 2020

Årsberättelse IS Halmia Academy 2020

Förslag från styrelsen att ändra i stadgarna (kapitel 3 §1) 
 
Nuvarande skrivning 
"Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer." 
 
Föreslagen ändring 
"Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer."   
 
Motivering
Styrelsen ska kalla till stämman senast 3 veckor före stämman. Enligt stadgarna ska medlemmarna 3 veckor före stämman ta del av de förslag som ska tas upp på stämman där bokslut framgår som en tydlig punkt. Ett reviderat måste alltid vara på plats senast 7 februari varje år. Enligt stadgarnas 5:e kapitel §1 ska revisorerna ha bokslutet senast 1 månad före årsmötet (dvs 31 januari). För att ge revisorerna rimlig tid för granskning och redovisningsekonomerna rimlig tid till bokslut önskas denna ändring.  

// Kansliet
 

Etiketter: föreningen