Halmiatravet

Raden för lördag 28 mars;

Avd 1: Alla

Avd 2: 5

Avd 3: 2, 3, 5, 6, 11, 12

Avd 4: 2

Avd 5: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Avd 6: 3

Avd 7: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11


GOD TUR ALLA!!


// Administrationen