Information

Här kommer lite information om beslutsfattande i IS Halmia samt ändringar som gjorts och görs.

Organisation;
Med tanke på förändringar i föreningen så vill ISH förtydliga vissa arbetssätt internt. När det gäller fotbollsfrågor i hela föreningen så har IS Halmias styrelse inför 2019 tillsatt en fotbollsgrupp på sex personer, Leif Bengtsson-Leif Jönsson-Björn Andersson-Stefan Lemon-Nils Bäckström-Perra Andersson. Dessa driver alla fotbollsfrågor och har ett beslutsmandat till en viss nivå, för beslut/genomförande över det måste IS Halmias största beslutsorgan, dvs styrelsen (7 personer idag), få fakta till sig samt ta beslut på det. 

Förändringar i herrstaben; 
Fotbollsgruppen hade planerade förändringar på agendan efter säsongen 2019, dessa görs nu utav flera anledningar. En förändring har skett, nästa är att en ny assisterande tränare är på väg in istället för Emil Tillander. ISH har haft arbetsamma och lojala Emil hos sig i snart 7 år, det är en lång tid som började på ungdomssidan och därirån har Emil jobbat sig uppåt prydligt. Nu vill Emil stå på egna ben och söker ett huvudtränarjobb och önskade avbryta tidigare för detta sökande, ISH har gått Emil tillmötes i detta när och om man hittade en ersättare. Ersättaren heter William Åberg, en 32-årig lokal mycket spännande förmåga som känns som klippt och skuren för ISH och den roll han nu blivit tilldelad och accepterat tillsammans med huvudansvarige Wallin. William var en stor talang i ungdomsåren i HBK, i dom äldre ungdomsåren valde William Göteborg och spel i Västra Frölunda och Utsikten i division 1 och 2. Tillbaka i Halmstad som ledare i Snöstorp/Nyhem, senast Genevad/Veinge och utbildning på vägen fram - bättre presentation lite längre fram. Även lite andra förändringar på gång runt herrlaget och föreningen när omorganisationen ändå är på gång, allt för det bättre på kort som lång sikt. Akademins huvudansvarig Per-Anders Andersson har ju täckt upp vissa luckor den gångna veckan föredömligt, gör så även framåt en bit i övergången när inte Akademin behöver honom. Målvaktstränare Timy tar lite mer ansvar framåt också. ISH tackar Emil Tillander stort för alla hans år i ISH och önskar honom lika stort lycka till framöver, likväl som ISH hälsar William Åberg hjärtligt välkommen in i IS Halmia.    

Förändringar i herrtruppen;
ISH väljer att pausa avtalet (med vissa förpliktelser) med Emil Håkansson pga stor motivationsbrist hos Emil för fortsatt satsning i den mängd ISH önskar och kräver för fortsatt utveckling, glädje är den största nyckeln i vår sport samt för fortsatt uveckling. ISH hoppas på återförening längre fram och tackar Emil stort så här långt för hans goda insatser i och för föreningen 2017-2019.


// Administrationen genom IS Halmias fotbollsgrupp