Halmiatravet

Nästa runda för populära Halmiatravet är nu på lördag 27 april, alla inblandade vet vad som gäller.

För information kontakta travgurun Lasse Floren 073-5374570.


// Administrationen