Årsmöte Halmiaringen

Årets årsmöte hålls på Gamla Halmianen kl.18.00 fredag 30 november.

Vii ser fram mot en trevlig kväll och hoppas att vi blir många som tar sig tid att komma. Efter mötets avslutande bjuds det på lite mat. OBS! Obligatorisk närvaro vid årsmötet för deltagande vid maten.

Anmälan är bindande och ska vara oss tillhanda senast 26 november.
Anmälan till Bo Tagestam 0733224862 eller Lars Floren 0735374570.// Administrationen