Information - årsmöte IS Halmia

Utlysning för våra medlemmar

Årsmöte 2018 för IS Halmia kommer att hållas enligt nedan;

Datum: 26 februari 2019
Klockan: 18.30
Plats: Återkommer VI med vid nästa utlysning


// Administrationen genom IS Halmia´s styrelse