Halmiatravet

Dags för nya insättningar inför kommande travomgångar, kommande insats skall vara inbetald senast måndag 20 augusti.

Insättning på 500:- inbetalas till konto 6748 896644138 - märk Halmiatravet och ditt namn.

Frågor i ämnet hänvisning Lasse Florén 073-5374570.


// Administrationen