Utbildning

Fr vänster; Utbildare Roger Sandberg tillika scout mot Tyskland inför VM, Målvaktstränare för U21 Leif Truedsson, Anders Wallin, Mohamed Omar, Anders Bengtsson, Ramin Kiani. Fr vänster; Utbildare Roger Sandberg tillika scout mot Tyskland inför VM, Målvaktstränare för U21 Leif Truedsson, Anders Wallin, Mohamed Omar, Anders Bengtsson, Ramin Kiani.

Våra representationslagstränare för dam (Mohamed) och herr (Anders) vidareutbildar sig under 2018 och går UEFA Advanced på Bosön som är det näst högsta steget i tränarutbildningen. Av många sökande från hela Sverige varje år blir endast 48 tränare antagna.

UEFA A har inför 2017 reviderats genomgående för att anpassas till de nya direktiv som anges i UEFA Coaching Convention 2015. Dessa direktiv innebär bland annat en tydligare definition av målgruppen och en mer omfattande studieplan i form av kraftigt ökat antal studietimmar såväl i en internatform som i form av arbets- och studieuppgifter i kursdeltagarens hemmiljö.
Kursen består av fem moduler om vardera fyra dagar, totalt 20 dagar under 2018. Mellan modulerna genomför deltagaren arbetsuppgifter i hemmiljö. Ett omfattande digitalt material utgör kurslitteraturen och e-learning är ett centralt begrepp i kursen. På kursens webbsida får deltagaren tillgång till ett omfattande studiematerial i form av webbinarier, filmer, texter och arbetsuppgifter. Kursens målgrupp är i första hand tränare som är verksamma på eller som har ambition att nå en hög tävlingsnivå, det vill säga de högre divisionerna, eller tränare som arbetar inom elitklubbarna som ungdomstränare för de högre åldersgrupperna. Kursdeltagare som genomgår utbildningen med godkänt resultat erhåller det internationellt gångbara examensbeviset UEFA A-Diploma.

Ni är halvvägs in i utbildningen, hur har ni upplevt det hittills?
Ja nu har vi genomfört tre moduler, utbildningen sträcker sig från feb-okt. Det har varit mycket lärorikt och roligt, utbildningen och instruktörerna (Ramin Kiani, Anders Bengtsson, Jimmy Högberg) håller väldigt hög kvalitet, men så ska det såklart vara på denna nivån. Vi kursdeltagare har stort utbyte av varandra, så det blir mycket fotbollssnack även på kvällarna, gärna framför en fotbollsmatch på TV. Det är en bra mix bland deltagarna, vi har bl.a. kurskollegor från AIK, Hammarby, Djurgården, GAIS och hårdsatsande Västerås SK men också kompetenta, ambitiösa och målmedvetna tränare från mindre klubbar runt om i landet.

Kan ni berätta om innehållet?
Oj, vi skulle kunna berätta om det i timmar men kortfattat kan man säga att utbildningen utgår från spelet som referensram. Hittills har vi behandlat spelets olika skeden och dess motsattsförhållanden, vi har pratat speluppbyggnad, kontring, komma till avslut och göra mål, förhindra speluppbyggnad, återerövring och förhindra avslut och rädda avslut. Teori har varvats med praktik där vi har fått anpassa våra övningar efter vårt arbetssätt och våra principer i hemmiljön. Det finns inga rätt eller fel men man ska kunna redogöra och stå till svars för varför men tex. vill anfalla eller försvara på ett visst sätt. Feedbacken och diskussionerna kring övningarna är nyttig och får oss att reflektera kring bl.a. arbetssätt, roller och pedagogik. Den psykologiska aspekten i fotboll får också stort utrymme i utbildningen och här har vi haft förmånen att ha damlandslagets Rasmus Wallin Thornberg som instruktör. Inom området har vi behandlat bla. lärandemetoder, fotbollsmatchens psykologi, individuella samtal, beteendefokus, motivation och grupprocesser. Inom fotbollens fysiologi har vi pratat mycket om träningslära, lag- och individuell periodisering, prestationsstabilisering, fotbollsstyrka, progression, skadeförebyggande och säsongsplanering. Även inom psykologi och fysiologi varvas teori med praktik och gruppdiskussioner. Mellan modulerna har vi en hel del arbete med webbuppgifter som ska redovisas och sen presenteras på nästa modul, vilket också är mycket givande.


I vår förening IS Halmia vill Vi ha drivna och välutbildade tränare för våra spelares bästa utveckling, utbildningen våra representationstränare får till sig här är tänkt att nyttjas internt längre fram också gentemot övriga ledare i ISH.


// Administrationen