Fotboll utan gränser

Nästa vecka startar IS Halmias senaste projekt, "Fotboll utan gränser".

Projektet riktar sig i första hand till barn och ungdomar, såväl pojkar som flickor, med utländsk bakgrund eller som nyligen kommit till Sverige.

Bakgrund:
I dagens samhälle finns många grupper där idrottsföreningen kan ta ett samhällsansvar och vara en väg in i det svenska samhället. "Fotboll utan gränser" är IS Halmias sätt att bidra till samhällsnyttan. Fotbollär enkelt, en boll - en plan. Den ger gemenskap och ger en meningsfull sysselsättning med fysisk aktivitet, i synnerhet de som aldrig tidigare varit med i en förening. Fotboll är också en aktivitet som många känner till oberoende vilket land man kommer ifrån. 

Målgrupp:
Inom damfotbollen är flickor med utländsk bakgrund underrepresenterade och det är önskvärt att kunna rekrytera fler flickor till fotbollen. 
En annan målgrupp är ensamkommande flyktingbarn, samt barn på flyktingförläggningar, oavsett kön, som är i behov av en meningsfull sysselsättning på fritiden. 
En verksamhet i Halmias regi kan verka som en väg in i det svenska samhället.
För både pojkar och flickor gäller åldrarna 7-15 år.

Nedan bifogas inbjudan till "Fotboll utan gränser", notera att det är två olika tider och platser, beroende på om det gäller pojk eller flick.

Inbjudan Pojk
Inbjudan Flick

// Christoffer Andréasson

Etiketter: föreningen