Ordförande har ordet

Till Halmias medlemmar!

Två veckor har gått sedan Halmias välbesökta årsmöte och jag vill passa på att tacka för förtroendet att leda IS Halmia ytterligare ett år. Jag kan lova er att både jag och den nyvalda styrelsen skall göra vårt yttersta för att även 2014 skall bli lyckosamt för vår förening. Samtidigt vill jag passa på att framföra mitt tack även i detta forum till Lennart Blomberg, Pelle Sjöö och Anders Ekblom för det arbete som de lagt ner i styrelsen. Min förhoppning är att samtliga skall finnas kvar i vår organisation på något sätt. Vi har haft både ett konstituerande möte och ett ordinarie styrelsemöte där vi dragit upp riktlinjerna för det kommande verksamhetsåret.

Styrelsen har konstituerat sig på följande sätt:

Susanne Erlandsson, ordförande
Sinisa Stankovic, vice ordförande samt sektionsordförande för Seniorsektionen, dam och herr
Kjell Andersson, ledamot samt sektionsordförande för Ungdomssektionen
Peter Wedenryd, ledamot samt sektionsordförande för Marknadsektionen
Yvonne Wennerholm, ledamot samt ordförande för Ekonomisektionen
Ulf Holmberg, sekreterare samt ordförande för Medlemssektionen

Utöver detta är Leif Bengtsson som klubbchef och Peo Harrysson som ekonomiansvarig adjungerade till styrelsen vid varje möte. Styrelsen avser sedan att till styrelsen vid olika tillfällen adjungera olika personer inklusive våra seniortränare för att involvera så många som möjligt i vår verksamhet.

Närmast väntar ytterligare träningsmatcher och att intensifiera arbetet med matcharrangemangen. Här behöver vi din hjälp!

Hoppas att vi snart ses och hörs.

Fotbollshälsningar

Susanne Erlandsson

Etiketter: herr föreningen