Några ord från IS Halmias nya ordförande

Tack för förtroendet att få leda Halmia in i framtiden tillsammans med den nyvalda styrelsen och kansliet. Vi skall tillsammans göra vad vi kan för att fortsätta den positiva utvecklingen av Halmia både på och utanför planen. Alla ni som är medlemmar i Halmia är i högsta grad delaktiga i detta arbete, engagemanget för Halmia är viktigt. Är du inte redan nu medlem i Halmia, så se till att bli det.

 

Styrelsen hade efter årsmötet ett konstituerande sammanträde och konstituerade sig enligt följande:

 

Ordförande Susanne Erlandsson

Vice ordförande, Lennart Blomberg

Ekonomisektionen, ordförande Lennart Blomberg

Marknadssektionen, ordförande Pelle Sjöö

Fotbollssektionen, seniorer, herrar och damer, ordförande Sinisa Stankovic

Ungdomssektionen, ordförande Kjell Andersson

Medlemssektionen, ordförande Ulf Holmberg

Sekreterare, Björn Hall

Klubbchef, Leif Bengtsson

Redovisningsansvarig, Peo Harrysson

 

Fotbollshälsningar

Susanne Erlandsson

Etiketter: herr föreningen dam ungdom